دانشکده پرستاری مامایی
۱۳۹۹/۹/۱۴
طرح درس اساتيد

رشته و مقطع

عناوين دروس

كارشناسي پرستاري

پرستاري فرد و خانواده و محيط

پرستاري بهداشت مادر و نوزاد

پرستاري بزرگسالان و سالمندان (3)

روانشناسي فردي اجتماعي

بهداشت مادران و نوزادان

پرستاري كودك سالم

پرستاري بهداشت روان (1)

پرستاري بيماري‌هاي كودكان

فناوري اطلاعات در پرستاري

پرستاري بزرگسالان و سالمندان (1)

اصول و مهارت‌هاي پرستاري

پرستاري بيماري‌هاي روان

تحقيق در پرستاري

پرستاري فرد و خانواده

كارآموزي پرستاري بزرگسالان و سالمندان (1)

فرآيند آموزش به بيمار

بررسي وضعيت سلامت
كارشناسي ارشد پرستاري داخلي جراحي

سيستم‌هاي اطلاع رساني

پرستاري از اختلالات و بيماري‌هاي مزمن داخلي- جراحي

زبان تخصصي (1)

روش تحقيق پيشرفته در پرستاري

پدافند غير عامل و نقش پرستار در آن

مراقبت تسكيني و نقش پرستار در آن

روش هاي آموزش به مددجو

پايش وضعيت سلامت بزرگسالان

پاتوفيزيولوژي

پرستاري انكولوژي

كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه

سيستم هاي اطلاع رساني

اصول مديريت و نظريه رهبري

ارزيابي هاي تشخيصي

قانون اخلاق پرستاري وروابط حرفه اي

مفاهيم پايه پرستاري

زبان تخصصي (1)

پرستاري مراقبت‌هاي ويژه اختصاصي (6)

مباني مراقبت هاي پرستاري ويژه

روش تحقيق پيشرفته

پرستاري مراقبت‌هاي ويژه اختصاصي (9)

پرستاري مراقبت‌هاي ويژه اختصاصي (5)

پرستاري مراقبت‌هاي ويژه اختصاصي (8)

پرستاري مراقبت‌هاي ويژه اختصاصي (7)كارشناسي ارشد پرستاري كودكان

سيستم هاي اطلاع رساني

زبان تخصصي (1)

اخلاق پرستاري در كودكان و روابط حرفه اي

مديريت پرستاري باليني

سلامت روان كودكان و نوجوانان

روش تحقيق

بررسي وضعيت سلامت كودكان

پرستاري در سنين مدرسه

پرستاري در دوره نوپائي و خردسالي

پرستاري در نوجواني

كارشناسي مامايي پيوسته و ناپيوسته

بيماري‌هاي كودكان

ارتباطات،آموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و كودك و باروري(بهداشت3)

اصول و مديريت و كاربرد آن درمامايي

نشانه شناسي و معاينات فيزيكي

فيزيوپاتولوژي و بيماري‌هاي داخلي (1)

ارتباطات آموزش و مشاوره در بهداشت مادر و كودك (بهداشت 2)

بيماري‌هاي داخلي و جراحي در بارداري زايمان (بارداري زايمان 2)

فيزيوپاتولوژي و بيماري‌هاي داخلي (2)

اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماري‌ها (بهداشت 2)

روانپزشكي در مامايي

 فيزيوپاتولوژي و بيماري‌هاي داخلي (3)

بارداري و زايمان غيرطبيعي (بارداري و زايمان 3)

اصول و فنون پرستاري و مامايي و روش كار در اتاق عمل و زايمان (ن)

بارداري و زايمان2

بارداري و زايمان (1)

سيستم‌هاي اطلاع رساني پزشكي(فناوري اطلاعات در مامايي)

اختلالات عملكرد جنسي

بهداشت مادر و كودك و باروري (بهداشت 4)

اصول و فنون پرستاري و مامايي

روانشناسي عمومي

بيماريهاي زنان و ناباروري

اصول مديريت

زبان تخصصي

 

 

كارشناسي پيوسته و ناپيوسته اتاق عمل

مقدمه اي برتكنولوژي اتاق عمل

اخلاق حرفه اي در اتاق عمل

تكنولوژي اتاق عمل زنان و ارولوژي (ادراري و تناسلي) و مراقبتهاي آن

تكنولوژي اتاق عمل گوارش و غدد و مراقبت‌هاي آن

مديريت دراتاق عمل

اصول و فنون عملكرد مهارت‌هاي باليني

تكنولوژي اتاق عمل ترميمي و پلاستيك پوست و سوختگي و مراقبت‌هاي آن پوست

فناوري اطلاعات در اتاق عمل

تكنولوژي اتاق عمل چشم و مراقبت‌هاي آن

زبان تخصصي

اصول استريليزاسيون و ضد عفوني

فوريت‌هاي پزشكي

كارآموزي مديريت در اتاق عمل

تكنولوژي جراحي در جراحي هاي اطفال

روش تحقيق دراتاق عمل

اصول و فنون عملكرد فرد اسكراب و سيار

بهداشت در اتاق عمل

كارآموزي اتاق عمل اختصاصي

تكنولوژي اتاق عملENT ،فك و صورت، دهان و دندان و مراقبت‌هاي آن

تكنولوژي جراحي در جراحي‌هاي گوارش و غدد

تكنولوژي جراحي در جراحي‌هاي قلب، عروق و تنفس *

كارآموزي تكنيك 

اصول پيشرفته مراقبت در اتاق بهبودي

باكتريولوژي و انگل شناسي

ايمنولوژي

تاریخ به روز رسانی: 1398/08/19
تعداد بازدید: 9617
آدرس : شهركرد -رحمتيه -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - دانشكده پرستاري و مامايي 
دورنگار : 33346714   تلفن : 33335648 -038
-@skums.ac.ir

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal