دانشکده پرستاری مامایی
۱۳۹۹/۹/۱۴
شوراي مشورتي دانشجويان

بسمه تعالي 
آئين نامه شوراي نمايندگان دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي شهركرد
 
تعريف :بمنظور مشاركت دانشجويان در تدوين و برنامه ريزي آموزشي ، بازنگري سر فصل دروس و برنامه هاي اجرايي رشته مربوطه و ارائه پيشنهادات به منظور رفع مشكلات ،جهت ايجادو تقويت نشاط علمي در ميان دانشجويان و حمايت از فعاليتهاي جمعي و خودجوش پژوهشي، شورايي بنام شوراي نمايندگان دانشجويان تشكيل مي شود .
 
اهداف

  • مشاركت در برنامه ريزي آموزشي
  • شناسايي مشكلات آموزشي دانشجويان و گزارش آن به شوراي آموزشي دانشكده
  • ايجاد زمينه مناسب براي تجلي استعداد ها و برانگيختن خلاقيت و شكوفايي علمي دانشجويان
  • نهادينه ساختن فعاليتهاي فوق برنامه علمي و پژوهشي دانشجويان
  • افزايش سطح مشاركت و رقابت دانشجويان در فعاليت هاي علمي جمعي و تقويت ارتباط آموزشي و پژوهشي با استادان

 

اركان : 
شوراي نمايندگان دانشجوئي مركب از دانشجويان علاقمند به مشاركت در فعاليت هاي آموزشي و فوق برنامه علمي در يك دانشگاه يا گروه آموزشي است .
 
شوراي عمومي : شامل نمايندگان كليه دوره هاي شاغل به تحصيل در دانشكده كه از طريق انتخابات توسط دانشجويان همان مقطع انتخاب مي گردند .


شوراي مركزي :
 
تعداداعضاء 7 نفر به عنوان عضو اصلي و 2 نفر عضو علي البدل
 
تبصره
 : 4 نفر از اعضاء از ميان دانشجويان مقطع كارورزي و 5 نفر از دانشجويان قبل از مقطع كارورزي كه توسط شوراي عمومي نمايندگان انتخاب و معرفي مي گردند . 
اعضاء شورا در اولين جلسه خود يك نفررا بعنوان دبير انتخاب مي كنند كه وظيفه دعوت از اعضا براي تشكيل و اداره جلسات ، ابلاغ مصوبات و امضائ مكاتبات مربوطه را به عهده دارد.
 
مدت عضويت يكسال تعيين مي گردد .
 
زمان انجام انتخاب :آبانماه هر سال
 
تبصره
 
1 : شوراي نمايندگي يك شوراي مشورتي است كه زير نظر معاون آموزشي دانشكده فعاليت مي نمايد .
 
2-پيشنهادات شورا پس از تصويب در شوراي مركزي نمايندگان در اختيار معاون آموزشي دانشكده قرار گرفته تا در صورت صلاحديد در شوراي آموزش دانشكده مطرح گردد .
 
3-به پيشنهاد معاون آموزشي دانشكده 1 تا 2 نفر از اعضاي شوراي مركزي ،در موارد ضروري توسط معاون آموزشي دانشكده جهت شركت در شوراي آموزش دانشكده دعوت به عمل آيد.
 
شرايط عضويت :
 
1-معدل مساوي و بالاي 15
 
2-نداشتن مشروطي در طول تحصيل
 
3-نداشتن حكم قطعي در كميته انضباطي دانشگاه
 
وظايف شوراي نمايندگان :
 
1-جمع آوري ديدگاه دانشجويان و انتقال آن به شوراي مركزي در رابطه با مسائل و مشكلات آموزشي
 
2-ارائه پيشنهادات و راهكارهاي مناسب جهت ارتقاء سطح علمي و حل مشكلات موجود
 
3-همكاري با معاون آموزشي و آموزش دانشكده و مديران گروهها جهت ارتقاء كيفيت آموزش
 
4-برگزاري انتخابات شوراي نمايندگان دوره بعد
 
5-برگزاري و همكاري در اجراي جشنواره ها، كنفرانس ها و مسابقات علمي
 
6-همكاري با مسئولين دانشكده در برنامه ريزي و سازماندهي آموزشي و كنفرانسها و ....


تشكيل جلسات

 
زمان تشكيل جلسات:حداقل ماهيانه يكبار جلسات شوراي مركزي تشكيل شده ودبير شورا موظف است يك نسحه از صورتجلسه را به معاون آموزشي دانشكده تحويل نمايند.
 
*در صورت تمايل اعضاي شوراي مركزي مي توانند از معاون آموزشي دانشكده دعوت بعمل آورند.
 
*دبير شورا مي تواند آئين نامه هاي آموزشي مربوطه را از آموزش دانشكده دريافت و به اعضاي شورا تحويل نمايند.
 
نكته :
 
* اين شورا صرفاً يك شوراي آموزشي پژوهشي است و انجام فعاليتهاي غير آموزشي و پژوهشي در آن ممنوع مي باشد
 

حمايت و تشويق فعاليت هاي شوراي نمايندگان دانشجويي و نظارت بر آنها

 

* در پايان هر دوره شوراي نمايندگان، معاون آموزشي دانشكده گواهي مبني بر انجام فعاليت فرهنگي جهت دانشجويان صادر مي نمايد


كنفرانسهاي دانشجويي

زمان كنفرانس: بر حسب نياز گروهها و تشخيص مدير گروه هاي پرستاري و مامايي
مكان كنفرانس
 : دانشكده پرستاري و مامايي 
كنفرانس هاي دانشجوي بايد زير نظر اساتيد تهيه و ارائه گردد .
 
حضور اساتيد همراه با دانشجودركنفرانسهاي دانشجويي ،الزامي است

 

تاریخ به روز رسانی: 1398/06/24
تعداد بازدید: 5329
آدرس : شهركرد -رحمتيه -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - دانشكده پرستاري و مامايي 
دورنگار : 33346714   تلفن : 33335648 -038
-@skums.ac.ir

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal