دانشکده پرستاری مامایی
۱۳۹۹/۹/۱۴
دفتر توسعه آموزش

ساختار ( EDO )

دفاتر توسعه آموزش تحت نظر روساي دانشكده ها و با هماهنگي مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه به منظور پيشبرد اهداف ارتقاي كيفيت آموزش دانشگاه در هر دانشكده تشكيل مي شود و اعضاي آن عبارتند از:

- معاون آموزشي دانشكده: خانم كبري نوريان

- معاون پژوهشي دانشكده:خانم دكتر منيژه سرشتي

- مسئول EDO : خانم دكتر شهناز نعمتي

معرفي دفتر توسعه آموزش(EDO ) دانشكده پرستاري و مامايي شهركرد

دفتر توسعه آموزش دانشكده پرستاري و مامايي شهركرد  در قالب كميته هاي مرتبط با حوزه آموزش در جهت ارتقاء و توانمندي اعضاي هيات علمي ، دستيابي به اهداف اجرايي و برنامه هاي آموزشي دانشكده تلاش مي كند. در نظر گرفتن الويت هاي دانشگاه در عرصه آموزش و پژوهش محور نمودن برنامه هاي آموزشي به منظور نيل به اهداف عاليه دانشگاه از مهمترين ماموريت هاي اين دفتر است.

فعاليت ها و اهداف

دفتر توسعه آموزش دانشكده پرستاري و مامايي در راستاي رسالت و اهداف مركز مطالعات و توسعه دانشگاه (EDC) بر آن است تا به عنوان بازوي هدايت و هماهنگي فعاليت هاي آموزشي  به منظور نيل به اهداف ذيل عمل نمايد:  ارتقاء سطح كيفي توانمندي هاي آموزشي و ايجاد بستر لازم براي تسهيل و ارتقاء توان آموزشي در حوزه  هاي يادگيري ، ارزشيابي، توانمندسازي اعضاي هيات علمي و پاسخگو نمودن فرآيندهاي يادگيري در جامعه .

تمامي اين اهداف در راستاي اجراي برنامه هاي كلان سياست هاي مديريتي سيستم هاي سلامت و بهداشت در كشور تعيين شده است.

اهداف كلان و كاركرد ها

·         هدفمند نمودن كميت و كيفيت آموزش دانشكده در راستاي اهداف آموزشي دانشگاه 

·         ارتقاء جايگاه و رتبه دانشكده در حوزه آموزش مبتني بر نقشه جامع علمي كشور و طرح تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي

·         گسترش فعاليتهاي آموزشي به منظور توانمندسازي اعضاي هيات علمي و ارتقاء كيفيت آموزش دانشجويان تحصيلات تكميل

 

 

 كميته هاي زير مجموعه دفتر:

نام كميته

مسئول

اعضاي كميته

كميته ارزشيابي و آزمون

دكتر شهناز نعمتي

خانم كبري نوريان-آيسان درويشي- دكتر مهري دوستي ايراني- خانم ليلا رفيعي

كميته برنامه ريزي آموزشي

خانم پوران آذري

كليه اعضا هيئت علمي

كميته توانمند سازي اعضاي هيات علمي

دكتر منيژه سرشتي

كليه مديران گروه هاي آموزشي


 

 كميته توانمند سازي اعضاي هيات علمي

 اهداف كميته :

·         رشد و تقويت توانمندي‌هاي اعضاء هيات علمي، ترغيب به انجام پژوهش در آموزش، ارتقاء سطح پژوهش‌هاي آموزشي، آموزش و تدريس موثر

·         آشنا و توانمند نمودن اعضاي هيات علمي با نوآوري هاي آموزشي و تكنولوژي مدرن آموزشي

·         اطلاع رساني مناسب آئين نامه ها، دستورالعمل ها، سمينارها، فعاليتهاي مصوب و اولويت هاي دانش پژوهشي آموزشي

·         ترغيب اعضاي هيات علمي علاقه مند به آموزش جهت انجام طرح‌هاي پژوهشي در زمينه مسائل آموزشي

·         تشويق و حمايت اساتيد در ارائه فرآيندهاي آموزش علوم پزشكي در جشنواره شهيد مطهري از طريق دبيرخانه اين جشنواره در EDC حوزه علوم پزشكي ايجاد ساز و كار مناسب براي آموزش و ارائه مشاوره به كليه اعضاي هيات علمي متقاضي براي انجام فعاليت هاي نوآورانه و دانش پژوهي

 

شرح وظايف كميته:

  ارائه گزارش عملكرد كميته در پايان هر نيم سال تحصيلي به مدير دفتر توسعه

  همكاري با مدير دفتر توسعه آموزش دانشكده در تدوين برنامه عملياتي ساليانه

  نياز سنجي كارگاه‌هاي مربوط به حوزه پژوهش درآموزش و دانش پژوهي آموزشي و تعيين اولويت‌هاي مربوطه

 ترغيب و ارائه مشاوره به اساتيد براي تدوين بخشي از تدريس خود به صورت آموزش الكترونيكي

 

كميته برنامه ريزي درسي

اهداف و كاركردها :

·         حمايت و همكاري لازم جهت تهيه و تدوين طرح درس توسط اساتيد

·         همكاري جهت تهيه تقويم آموزشي و درسي توسط گروه ها

·         همكاري و مشاوره با گروه ها جهت رفع مشكلات احتمالي در روند تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي

·         اطلاع رساني قوانين و دستورالعمل هاي آموزشي به اعضاء هيات علمي

·    مشاركت و پيگيري اجراي برنامه ها توسط مديران گروه ها

 

كميته ارزيابي و ارزشيابي


اهداف و كاركردها :

 

·         همكاري در ارزشيابي جامع آموزشي سالانه اعضاء هيات علمي دانشكده پرستاري و مامايي بر اساس سياست هاي دانشگاه

·         استخراج نمرات كل ارزشيابي اساتيد جهت ارتقا و ترفيع پايه مطابق فرمول ارسال شده از    EDC و ثبت نتايج در پرونده اساتيد.

·         بازخورد نتايج ارزشيابي به اعضاء و مقايسه زماني عملكرد اعضاي هيات علمي از نظر ارزشيابي

·         ترغيب دانشجويان جديد الورود جهت مشاركت فعال در ارزشيابي اساتيد و آموزش نحوه صحيح ارزشيابي به آن‌ها

  
تاریخ به روز رسانی: 1398/06/24
تعداد بازدید: 5124
آدرس : شهركرد -رحمتيه -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - دانشكده پرستاري و مامايي 
دورنگار : 33346714   تلفن : 33335648 -038
-@skums.ac.ir

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal