دانشکده پرستاری مامایی
۱۳۹۹/۹/۱۴
معاونت آموزشي

 
نام و نام خانوادگي: كبري نوريان

مدرك تحصيلي: كارشناس ارشد پرستاري

سمت: عضو هيات علمي دانشكده پرستاري مامايي، مدير گروه پرستاري اتاق عمل

دانشگاه محل تحصيل كارشناسي: دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 1370

دانشگاه محل تحصيل كارشناسي ارشد: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1382

عنوان پايان نامه: بررسي تمرينات بدني بر سيستم عضلاني اسكلتي بيماران مبتلا به سكته مغزي

تلفن : 03833346699
 
Email: nooriandehkordy@yahoo.com
 noorian@skums.ac.ir
 
 

شرح وظايف مدير گروه : شرح وظايف مدير گروه

شرح وظايف:

·         ابلاغ برنامه هاي اجرايي و تكاليف عمومي اعضاي هيات علمي گروه اعم از آموزشي و پژوهشي، راهنمايي دانشجو و خدمات و رعايت نظم

·         برنامه اجرايي وظايف  آموزشي و پژوهشي و خدماتي ارائه شده از طريق گروه بر اساس خط مشي  شوراي آموزشي تحصيلات تكميلي- پژوهشي دانشكده

·         تجديد نظر مستمر در برنامه هاي آموزشي با توجه به آخرين پيشترفتها و تغييرات و تحولات علمي و تسليم اين برنامه هابه مراجع ذيربط.

·         تشكيل و اداره جلسات  شوراي گروه و ارسال گزارش كار، مصوبات ، پيشنهاد ها و نظرات جمعي گروه به رئيس دانشكده براي هماهنگي اجرايي يا طي مراحل قانوني براي اجرا

·         ابلاغ بخشنامه ها و آئين نامه و مصوبات ابلاغي از سوي رئيس دانشكده به اعضاي گروه

·         انجام دادن كليه مكاتبات رسمي گروه و پيشنهاد تهيه لوازم، كتابها و نشريات و ساير ملزومات مورد نياز گروه به رئيس دانشكده

·         پيشنهاد طرهاي پژوهشي كه گروه را ساً يا باهمكاري گروه هاي ديگر آماده انجام داده استبه رئيس دانشكده

·         ارزيابي كار سالانه اعضاء گروه و گزارش آن به رئيس دانشكده

·         شركت در جلسات شوراي آموزشي و پژوهشي و تحصيلات تكميلي دانشكده

·         در خواست تشويق و يا تذكر به موقع مدرسين از رئيس دانشكده با ذكر دليل

·         پيگيري و نظارت بر تامين محوله بر اعضاء گروه

·         ايجاد هماهنگي و تبادل نظر با ساير گروههاي آموزشي در جهت اجراي  برنامه هاي آموزشي

·         درخواست تامين نيروي انساني جهت دروس  گروه رشته مربوطه

·         ارائه برنامه درسي مدرسين به واحد  آموزش جهت برنامه ريزي نيمسال

·         آگاهي از طرح درسهاي مدرسين گروه و نگهداري آنها در پرونده مربوط به  فعاليتهاي آموزشي گروه

·         ايجاد هماهنگي لازم براي ارزشيابي صحيح پاياني دروس مربوطه

  
 
 

 

تاریخ به روز رسانی: 1398/08/01
تعداد بازدید: 8293
آدرس : شهركرد -رحمتيه -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - دانشكده پرستاري و مامايي 
دورنگار : 33346714   تلفن : 33335648 -038
-@skums.ac.ir

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal