دانشکده پرستاری مامایی
۱۳۹۹/۹/۱۴
مدير گروه
 
نام و نام خانوادگي: خانم اكرم كرمي دهكردي
 
مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد گرايش مامايي
 
سمت: مربي و عضو هيات علمي دانشكده پرستاري مامايي، گروه مامايي 
 
دانشگاه محل تحصيل كارشناسي: دانشگاه علوم پزشكي اهواز
 
دانشگاه محل تحصيل كارشناسي ارشد: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
 
عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: 
 
تاريخچه:
 
گروه مامايي از سال1365 راه اندازي و با پذيرش مقطع كارداني مامايي كار خود را آغاز كرده است. در سال 1386 مقطع كارداني حذف شد و مقطع كارشناسي پيوسته در سال 1385 و مقطع كارشناسي ناپيوسته در سال 1388 راه اندازي شد. در حال حاضر 110 دانشجو در مقطع كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته مشغول به تحصيل هستند. اين گروه در حال حاضر 10 نفر عضو هيأت علمي دارد كه شامل 2 نفر استاديار و 8 نفر عضو هيأت علمي كارشناسي ارشد مي باشد.

فلسفه وجود گروه مامايي
از آن جا كه خانواده واحد بنيادي جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان هاست و زنان و مادران در اين كانون نقش محوري و تعيين كننده اي را به عهده دارند،‌ لذا توجه به سلامت جسماني و رواني مادران و كودكان و ارائه خدمات بهداشتي براي اين گروه هاي آسيب پذير در رأس برنامه هاي بهداشتي و درماني دولت جمهوري اسلامي ايران قرار دارد. از اين رو پوشش دهي اين گونه خدمات با توجه به تعريف رشته مامايي در حيطه ابعاد باليني و بهداشتي آن قرار مي گيرد. كمك به ارتقاء ‌شاخص هاي مرتبط با سلامت باروري زنان و خانواده، كاهش مشكلات مرتبط با مادر و جنين و نوزاد، ترويج زايمان هاي طبيعي در كشور از ديگر ضروريات وجود گروه مامايي و بهداشت مي باشد.
رسالت گروه مامايي :
رسالت اين گروه، تربيت دانش آموختگان توانمند و متعهد جهت ارائه خدمات مامايي و بهداشت در سطوح مختلف پيشگيري به عنوان فردي از اعضاي تيم سلامت و به صورت مستقل به مددجويان.
 
رسالت آموزشي و اهداف گروه مامايي 
 - تعليم و تربيت دانش آموختگان مامايي توانمند، متخصص و متعهد با آموزش و گسترش سطح دانش و قابليت هاي مهارتي آنان در راستاي ارائه خدمات مامايي
- پرورش مهارت هاي حرفه اي مانند ارتباط، تصميم گيري، مشاوره، مديريت و رهبري و توسعه تفكر انتقادي در آنان آموزش صحيح و دقيق نحوه ارائه مهارت هاي باليني به دانشجويان در سطوح مختلف پيشگيري، مراقبت و درمان، توانبخشي و تربيت دانشجويان با انگيزه و كارآمــــــد در راستاي اجراي صحيح خدمات تخصصي باليني بر مبناي استانداردهاي ملي و بين المللي

اهداف آموزشي:
1) ايجاد توانايي نظري و عملي در دانشجويان مامايي ( بطور اخص) و پرستاري در زمينه مراقبت مادر و كودك
2) بازنگري مداوم اهداف، برنامه و محتواي آموزشي دانشجويان با توجه به نيازهاي جامعه، فراگيران و ديدگاه هاي متخصصين متناسب با شرايط و امكانات جامعه و ارائه بازخورد به برنامه ريزان آموزشي كشور
3) ارزيابي مداوم ميزان پيشرفت فراگيران در رسيدن به اهداف آموزشي گروه از طريق روش هاي نوين ارزشيابي
4) برقراري ارتباط و ايجاد تعاملات بين رشته اي و انتقال مهارت هاي پيشرفته و تخصصي و بهبود آموزش فراگيران
 
رسالت و اهداف پژوهشي گروه مامايي
پرورش دانش آموختگان مامايي در جهت كسب توانمندي هاي پژوهشي و توليد علم در حوزه بيماري و سلامت از طريق شناسايي و بررسي مشكلات جاري با توجه به نيازها و مسائل مددجويان و به اجرا در آوردن طرح هاي تحقيقاتي كاربردي و استفاده از نتايج تحقيقات در حيطه هاي باليني
 
اهداف:
1- ارزيابي نيازهاي آموزشي دانشجويان در سطوح مختلف تحصيلي در زمينه پژوهش
2- هدايت دانشجويان در انجام پروژه هاي تحقيقاتي با هدف به كارگيري روش هاي مراقبتي مناسب در بالين و ارتقاي كيفيت خدمات باليني
3- تدارك طرح هاي تحقيقاتي در جهت ارتقاي روش هاي تدريس، ارزشيابي با هدف ارتقاي كيفيت خدمات آموزشي

رسالت و اهداف گروه مامايي  در عرصه خدمات تخصصي و باليني
آموزش صحيح و دقيق نحوه ارائه مهارت هاي باليني به دانشجويان در سطوح مختلف پيشگيري، مراقبت و درمان، توانبخشي و تربيت دانشجويان با انگيزه و كارآمــــــد در راستاي اجراي صحيح خدمات تخصصي باليني بر مبناي استانداردهاي ملي و بين المللي

اهداف:
1) شناسايي موانع كسب مهارت هاي باليني در آموزش باليني و برنامه ريزي براي حل آن ها
2) حضور فعال اعضاي هيئت علمي گروه در عرصه بالين و آموزش صحيح و دقيق مهارت هاي باليني به دانشجويان بر اساس
استانداردهاي مراقبتي
3) فراهم نمودن بستري مناسب براي يادگيري عملي موثر مهارتهاي باليني به شكل صحيح
4) داشتن تعامل موثر اعضاي هيئت علمي گروه با مراكز درماني در جهت شناخت نيازها، تجزيه و تحليل مشكلات باليني و كارشناسي نمودن آنها و ارائه راهكارهاي موثر
5) حضور فعال اعضاي هيئت علمي گروه در عرصه بالين و گذراندن دوره هاي مشاهده گري در بيمارستان هاي مختلف و مراكز آموزشي پيشرفته دنيا در جهت كمك به كارآمدي سيستم خدمات باليني
6) تاسيس كلينيك هاي تخصصي مامايي توسط اعضاي هيئت علمي جهت ارائه خدمات مراقبتي و آموزشي موثر به بيماران و خانواده ها
  

تاریخ به روز رسانی: 1398/05/21
تعداد بازدید: 3478
آدرس : شهركرد -رحمتيه -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - دانشكده پرستاري و مامايي 
دورنگار : 33346714   تلفن : 33335648 -038
-@skums.ac.ir

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal