دانشکده پرستاری مامایی
۱۳۹۹/۹/۱۴
مدير گروه

نام و نام خانوادگي: دكتر شهرام اعتمادي فر

 

مدرك تحصيلي: دكتراي پرستاري


سمت:
 عضو هيات علمي دانشكده پرستاري مامايي، مدير گروه پرستاري بزرگسالان و سالمندان

دانشگاه محل تحصيل كارشناسي:
 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان(1374)

دانشگاه محل تحصيل كارشناسي ارشد: دانشگاه علوم پزشكي تبريز(1377)

 عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: بررسي تاثير ساكشن لوله داخل ناي بر متوسط خون شرياني بيماران بستري در بخش هاي مراقبت ويژه تبريز

دانشگاه محل تحصيل دكترا:  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان(1392)  
 عنوان پايان نامه دكترا: طراحي يك برنامه مداخله اي مبتني بر نياز مراقبين خانوادگي بيماران نارسايي قلب، يك مطالعه تركيبي

 
تلفن تماس:03833330061-63(324) 
 
 
 
 
تاريخچه:
گروه پرستاري بزرگسالان و سالمندان از سال 1365 آغاز به كار نمود و در حال حاضر اين گروه با تحت پوشش قرار دادن تقريبا نيمي از واحدهاي تخصصي كارشناسي پرستاري، داراي 9 عضو مي باشد كه شامل 5 نفر استاديار، 2 نفر عضو هيأت علمي كارشناسي ارشد و 2 دانشجوي دكتري مأمور به تحصيل مي باشد. با توجه به گستردگي تخصصي اعضاي گروه قادر به تأمين نيازهاي آموزشي دانشجويان كارشناسي ارشد پرستاري داخلي جراحي و ويژه و كارشناسي هاي پرستاري، اتاق عمل، مامايي و هوشبري، راديولوژي و علوم آزمايشگاهي مي باشند و تاكنون با اين گروه ها در تامين نيازهاي آنان مشاركت فعال داشته است. در اين گروه از نيمسال اول 1393 پذيرش دانشجويان كارشناسي ارشد پرستاري در گرايش هاي داخلي جراحي و ويژه آغاز شد.
همچنين در حيطه تحصيلات تكميلي، روش تدريس عملي و راهنمايي پايان نامه هاي دانشجويان ارشد داخلي جراحي و ويژه توسط اعضاي اين گروه تدريس و ارائه مي گردد.
ضمناً هر يك از اساتيد گروه سرپرستي و راهنمايي 15 نفر از دانشجويان پرستاري را به عهده داشته و ضمن برگزاري جلسات منظم فردي و گروهي با دانشجويان جهت حل مشكلات آموزشي و اجتماعي آنان مشاوره و راهنمايي لازم را ارئه مي دهند.
فلسفه وجود گروه آموزشي پرستاري داخلي جراحي
تربيت دانشجويان توانمند، خلاق و مسئوليت پذير از طريق برنامه ريزي، برگزاري كلاس هاي تئوري و اجراي كارآموزي هاي باليني در ترم هاي مختلف تحصيلي به منظور تامين نيروي انساني متخصص در امر مراقبت، حمايت و آموزش مددجويان در راستاي ارتقاء كيفيت مراقبت مددجويان و ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه و پيشگيري از ناتواني ها. همچنين توليد دانش مرتبط با پرستاري بيماري هاي داخلي جراحي از طريق پژوهش در راستاي ارائه خدمات به مددجويان
رسالت آموزشي و اهداف گروه داخلي جراحي
- تعليم و تربيت دانش آموختگان پرستاري توانمند و متعهد با آموزش و ارتقاي سطح دانش، قابليت هاي مهارتي و نگرش آنان در زمينه شناخت و اداره مددجويان مبتلا به بيماري هاي داخلي جراحي
- پرورش مهارتهاي حرفه اي مانند مديريت، ارتباط، تصميم گيري، مشاوره
- آموزش صحيح و دقيق نحوه ارائه مهارت هاي باليني به دانشجويان در سطوح مختلف پيشگيري، مراقبت و درمان، توانبخشي
اهداف آموزشي:
1) ايجاد توانايي نظري و عملي در دانشجويان پرستاري، مامايي و اتاق عمل در زمينه پرستاري بيماري هاي داخلي وجراحي
2) بازنگري مداوم اهداف، برنامه و محتواي آموزشي دانشجويان با توجه به نيازهاي جامعه، فراگيران و ديدگاه هاي متخصصين متناسب با شرايط و امكانات جامعه و ارائه بازخورد به برنامه ريزان آموزشي كشور
3) ارزيابي مداوم ميزان پيشرفت فراگيران در رسيدن به اهداف آموزشي گروه از طريق روش هاي نوين ارزشيابي
4) برقراري ارتباط و ايجاد تعاملات بين رشته اي و انتقال مهارت هاي پيشرفته و تخصصي و بهبود آموزش فراگيران
رسالت و اهداف پژوهشي گروه پرستاري داخلي جراحي
پرورش دانش آموختگان پرستاري در جهت كسب شايستگي هاي تحقيق، توليد علم، تقويت و توسعه بدنه دانش پرستاري از طريق بررسي مشكلات موجود با توجه به نيازها و مسائل مددجويان و به اجرا در آوردن طرح هاي تحقيقاتي كاربردي و كاربرد نتايج تحقيقات در حيطه هاي باليني در جهت ارتقاي كيفيت پرستاري باليني وانجام مراقبت از مددجويان
اهداف:
1- ارزيابي نيازهاي آموزشي دانشجويان در سطوح مختلف تحصيلي در زمينه پژوهش
2- شناسايي مشكلات سلامتي مرتبط با بيماري هاي داخلي جراحي شايع در جامعه و هدايت دانشجويان در انجام پروژه هاي تحقيقاتي با هدف به كارگيري روش هاي مراقبتي مناسب در بالين و ارتقاي كيفيت خدمات باليني
3- تدارك طرح هاي تحقيقاتي در جهت ارتقاي روش هاي تدريس، ارزشيابي با هدف ارتقاي كيفيت خدمات آموزشي
رسالت و اهداف گروه پرستاري داخلي جراحي در عرصه خدمات تخصصي و باليني
آموزش صحيح و دقيق نحوه ارائه مهارت هاي باليني به دانشجويان در سطوح مختلف پيشگيري، مراقبت و درمان و توانبخشي
اهداف:
1- شناسايي موانع كسب مهارت هاي باليني در آموزش باليني و برنامه ريزي براي حل آن ها
2- حضور فعال اعضاي هيئت علمي گروه در عرصه بالين و آموزش صحيح و دقيق مهارت هاي باليني به دانشجويان در بخش هاي ويژه و داخلي جراحي بر اساس استانداردهاي مراقبتي
3- فراهم نمودن بستري مناسب براي يادگيري مهارت هاي باليني به شكل صحيح و تربيت نيروهاي توانمند و با انگيزه
5- برگزاري دوره هاي كوتاه مدت حرفه اي در راستاي تربيت پرستاران متخصص و ارتقاء كيفيت خدمات باليني و تخصصي و مشاوره اي
6- تعامل موثر اعضاي هيئت علمي گروه با مراكز درماني در جهت شناخت نيازها، تجزيه و تحليل مشكلات باليني بخش هاي داخلي جراحي و كارشناسي نمودن آن ها و ارائه راهكارهاي موثر
7- حضور فعال اعضاي هيئت علمي گروه در عرصه بالين و گذراندن دوره هاي مشاهده گري در بيمارستان هاي مختلف و مراكز آموزشي پيشرفته دنيا در جهت كمك به كارآمدي سيستم خدمات باليني
 

سرفصل پرستاري

كارشناسي پيوسته

كارشناسي ارشد ناپيوسته مراقبت ويژه

كارشناسي ارشد ناپيوسته داخلي جراحي

تاریخ به روز رسانی: 1398/07/29
تعداد بازدید: 3776
آدرس : شهركرد -رحمتيه -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - دانشكده پرستاري و مامايي 
دورنگار : 33346714   تلفن : 33335648 -038
-@skums.ac.ir

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal