دانشکده پرستاری مامایی
۱۳۹۹/۹/۱۴
مدير گروه
نام و نام خانوادگي: دكتر مهري دوستي

مدرك تحصيلي: دكتري پرستاري

سمت: عضو هيات علمي دانشكده پرستاري مامايي، مدير گروه پرستاري اتاق عمل
 
دانشگاه محل تحصيل كارشناسي: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 
دانشگاه محل تحصيل كارشناسي ارشد: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
 
عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: تجربه زندگي با ديابت نوع 2: يك مطالعه پديدار شناسي
دانشگاه محل تحصيل دكتري: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
 
عنوان پايان نامه دكتري: تلاش براي غلبه  بر انگ وابسته به ديابت نوع يك: يك مطالعه اقدام پژوهي
 
تلفن : 4-3335652-0383
       داخلي 382
Email:
 
تاريخچه 
 
رشته اتاق عمل در ايران در مقطع كارداني بين سالهاي 1366 تا 1386 ، و در مقطع كارشناسي پيوسته و ناپيوسته از سال 1387 در دانشكده‌هاي مختلف سطح كشور راه اندازي گرديد. اين گروه در حال حاضر 6 نفر عضو هيأت علمي دارد. اين رشته در دانشكده‌هاي پيراپزشكي و يا پرستاري به دانشجويان ارائه مي‌گردد. در اين دانشكده‌ها گروه اتاق عمل متولي اداره دانشجويان در رشته اتاق عمل مي‌باشد. اين گروه مسئول ارائه دروس اتاق عمل به دانشجويان مقطع كارشناسي پيوسته و ناپيوسته اتاق عمل، كارشناسي پرستاري و كارشناسي مامايي مي‌باشد.

فلسفه گروه اتاق عمل
برنامه كارشناسي پيوسته تكنولوژي اتاق عمل با توجه به اين فلسفه تدوين شده كه بيمار به عنوان يك انسان قادر است به طور مستقل روش درماني مورد نظر خود را انتخاب كند، بنابراين دانش‌آموختگان قادر خواهند بود با تأكيد بر عدالت اجتماعي و برابري انسان‌ها و با توجه به ارزش‌هاي حاكم بر جامعه اسلامي، اصول اخلاقي و اعتقادي، حرمت بيمار را به عنوان يك انسان ويژه كه داراي خصوصيات جسمي، رواني و عاطفي خاص خود مي‌باشد در سر تا سر طول عمل جراحي از ابتداي پذيرش تا ترخيص از اتاق عمل حفظ كنند و با جلب اعتماد بيمار به عنوان يك حامي، ارتباط انساني مناسب با بيمار برقرار كنند چرا كه كاستن از سطح اضطراب بيمار قبل از جراحي و رفع نيازهاي همه جانبه او، كليد پيشگيري از بسياري از عوارض ناشي از دريافت بيهوشي و مشكلات بعد از عمل مي‌باشد. از ارزشهاي ديگر، تلاش بهينه در استفاده و نگهداري از تجهيزات مورد استفاده، رعايت اخلاق حرفه اي و اجتناب اكيد از تبعيض در ارائه خدمات به اقشار گوناگون است. گروه اتاق عمل دانشكده پرستاري و مامايي شهركرد نيز در همين راستا گام بر ميدارد.

رسالت (ماموريت) آموزشي گروه اتاق عمل
رسالت گروه اتاق عمل، تربيت نيروي انساني آگاه، متعهد و كارآمد است كه با كسب توانائي‌هاي حرفه‌اي در اتاق عمل و بهره‌مندي از دانش‌و تكنولوژي روز، خدمات مورد نياز مراقبتي و آموزشي مقرون به صرفه را در بالاترين سطح استاندارد جهت تامين، حفظ و ارتقاء سطح سلامت بيمار و جامعه ارائه دهند. با تربيت اين نيروها مراقبت مطلوب و اثربخش از بيماران در مراحل قبل، حين و بعد از عمل جراحي، كنترل و پيشگيري از عفونت‌هاي بيمارستاني، ايجاد شرايط مناسب روحي براي بيماران و نگهداري مناسب از دستگاه‌ها و تجهيزات پزشكي مقدور خواهد بود.

اهداف كلي آموزشي گروه
الف) ايجاد توانايي علمي و عملي در دانشجويان اتاق عمل، پرستاري و مامايي كه با دانش و عملكرد كافي در مورد مفاهيم پايه مراقبت از بيمار در اتاق عمل و تكنيكهاي جراحي پاسخگوي نيازهاي بهداشتي درماني جامعه باشند.
ب) بازنگري دروس متناسب با استانداردها و مطالب روز علمي و نيازهاي آموزشي جامعه و فراگيران و ارسال بازخورد به سيستم آموزشي دانشگاه و وزارت مطبوع
ج) توانمندسازي اساتيد همگام با پيشرفت علم و پيدايش روشهاي نوين جراحي و مراقبت از بيمار
د) ايجاد دوره‌هاي آموزش مداوم بر اساس نيازسنجي به منظور تقويت دانش و عملكرد اساتيد و نيز پرسنل شاغل
ه) تعيين حداقل‌هاي يادگيري ضروري براي رشته اطاق عمل و بازنگري مداوم آنها بر اساس كارنامه عملكرد باليني
و) اجراي آموزش و ارزشيابي فراگيران بر اساس روشهاي نوين و ارزيابي تأثير اين روشها

رسالت پژوهشي گروه اتاق عمل
تربيت نيروي انساني محقق، كارآمد، خلاق و داراي تفكر انتقادي كه با مشاركت و همكاري با نظام سلامت قادر به انجام پژوهش در زمينه‌هاي مختلف مربوط به حرفه و پاسخگويي به پرسشها و نيازهاي انساني در جهت ارتقاء سلامت جامعه باشند و نيز توسعه سطح مشاركت جمعي در انجام فعاليتهاي پژوهشي درون گروهي و بين گروهي

اهداف كلي پژوهشي گروه اتاق عمل
1- تربيت و تعليم دانشجوياني كه شايستگي تحقيق و پژوهش را داشته باشند.
2- بررسي و شناخت نيازهاي پژوهشي در زمينه مراقبت، آموزش و حمايت از بيماران در اتاق عمل
3- بررسي و شناخت نيازهاي پژوهشي مربوط به حرفه اتاق عمل (در بالين، و در اموزش)
4- ايجاد نگرش و بينش پژوهشي در دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي
5- ايجاد زمينه رقابتهاي علمي پژوهشي با ارائه پروژه در دانشجويان و اعضاء گروه
6- تقويت انگيزه انجام پژوهش‌هاي باليني در دانشجويان و ارائه آن در سمينارهاي دانشجويي پژوهشي
7- تدارك فرصت‌هايي جهت چاپ مقاله در مجلات معتبر علمي – آموزشي توسط اعضاء گروه
8- بررسي و برآورد منابع حمايتي، علمي جهت انجام فعاليتهاي پژوهشي تيمي در راستاي اهداف حرفه

رسالت گروه اتاق عمل در عرصه خدمات باليني
بهبود و ارتقاء سطح مهارتهاي باليني، تقويت فعاليت تيمي و تسلط بر حداقل‌هاي مورد نياز باليني در جهت سلامت بيمار و جامعه و نيز پرورش نگرش و بينش مثبت در دانشجويان نسبت به حرفه خود.

اهداف باليني گروه
- همسو سازي دروس نظري و عملي
- تلاش براي تقويت و توسعه سيستم اطلاع رساني و ارتباط با مراكز علمي دنيا بصورت دوره‌هاي مشاهده گري براي بهبود مهارتهاي باليني اعضاء گروه
- تقويت انگيزش، اعتماد به نفس و خود اتكايي در دانشجويان ( ايجاد عملكرد مستقل و منطبق با استانداردهاي عملكردي)
- آموزش صحيح و دقيق مهارتهاي باليني به دانشجويان توسط اساتيد مطابق با كارنامه عملكرد باليني
- شناسايي موانع كسب مهارتهاي باليني و تلاش در جهت رفع آنها
- شناسايي عوامل اثر بخش در كسب مهارتهاي باليني و تقويت آنها ( تعامل دانشجويان و پرسنل – امكانات و تجهيزات و ... )
- برقراري دوره‌هاي بازآموزي مداوم و موثر براي اعضاء هيأت علمي گروه و پرسنل شاغل در اطاق عمل
- استفاده از دانش و تكنولوژي روز دنيا در آموزش بالين با توجه به امكانات موجود در جامعه
- داشتن تعامل موثر اعضاي هيأت علمي گروه و دانشجويان با كادر مراكز درماني در جهت رفع مشكلات باليني و نيز مشاركت دادن پرسنل درماني در امر آموزش باليني دانشجويان
- راه اندازي كلينيك‌هاي تخصصي پرستاري اطاق عمل جهت ارائه خدمات مراقبتي آموزشي به بيماران بعد از جراحي‌ها
 
 دروس ارائه شده توسط گروه اتاق عمل

اين گروه علاوه بر دروس اختصاصي و كاراموزي و كارورزي مقطع كارشناسي پيوسته و ناپيوسته اتاق عمل شهركرد و بروجن دروسي را نيز به دانشجويان پرستاري، مامايي ارائه مي‌نمايد. ليست دروسي كه توسط گروه اتاق عمل ارائه مي‌گردد به شرح زير مي‌باشد:

 جدول دروس ارائه شده گروه اتاق عمل


رديف

نام درس

واحد

رشته

نظري

عملي

كاراموزي

1

پرستاري بزرگسالان و سالمندان 3

4

-

-

پرستاري

2

آشنايي با وسايل و تجهيزات اتاق عمل

2

-

-

پيوسته اتاق عمل بروجن

3

اصطلاحات پزشكي

2

-

-

پيوسته اتاق عمل بروجن

4

اصول استريليزاسيون و ضدعفوني

1

-

-

پيوسته اتاق عمل بروجن

5

تكنولوژي اتاق عمل اطفال و نوزادان و مراقبتهاي آن

1

-

-

پيوسته اتاق عمل بروجن

6

تكنولوژي اتاق عمل ENT، فك صورت، دهان، دندان و مراقبتهاي آن

2

-

-

پيوسته اتاق عمل بروجن

7

تكنولوژي اتاق عمل ارتوپدي و مراقبتهاي آن

2

-

-

پيوسته اتاق عمل بروجن

8

تكنولوژي اتاق عمل اعصاب و مراقبتهاي آن

2

-

-

پيوسته اتاق عمل بروجن

9

تكنولوژي اتاق عمل ترميمي و پلاستيك پوست و سوختگي و مراقبتهاي آن

2

-

-

پيوسته اتاق عمل بروجن

10

تكنولوژي اتاق عمل چشم و مراقبتهاي آن

1

-

-

پيوسته اتاق عمل بروجن

11

تكنولوژي اتاق عمل زنان و اورولوژي (ادراري و تناسلي) و مراقبتهاي آن

2

-

-

پيوسته اتاق عمل بروجن

12

تكنولوژي اتاق عمل قلب و عروق و توراكس و مراقبتهاي آن

3

-

-

پيوسته اتاق عمل بروجن

13

تكنولوژي اتاق عمل گوارش و غدد و مراقبتهاي آن

3

-

-

پيوسته اتاق عمل بروجن

14

تكنولوژي جراحي اورژانس و تروما و بحران و حوادث غيرمترقبه

1

-

-

پيوسته اتاق عمل بروجن

15

روش تحقيق در اتاق عمل

5/1

5/0

-

پيوسته اتاق عمل بروجن

16

زبان تخصصي

2

-

-

پيوسته اتاق عمل بروجن

17

مقدمه اي بر تكنولوژي اتاق عمل

1

-

-

پيوسته اتاق عمل بروجن

18

اخلاق حرفه اي در اتاق عمل

1

-

-

پيوسته اتاق عمل شهركرد

19

آشنايي با بيماريهاي داخلي

4

-

-

پيوسته اتاق عمل شهركرد

20

آشنايي با وسايل و تجهيزات اتاق عمل

2

-

-

پيوسته اتاق عمل شهركرد

21

اصطلاحات پزشكي

2

-

-

پيوسته اتاق عمل شهركرد

22

اصول استريليزاسيون و ضدعفوني

1

-

-

پيوسته اتاق عمل شهركرد

23

اصول مراقبت در اتاق بهبودي

1

-

-

پيوسته اتاق عمل شهركرد

24

اصول و فنون عملكرد فرد سيار و اسكراب

2

1

-

پيوسته اتاق عمل شهركرد

25

اصول و فنون مهارتهاي باليني

5/0

5/0

-

پيوسته اتاق عمل شهركرد

26

تكنولوژي اتاق عمل اطفال و نوزادان و مراقبتهاي آن

1

-

-

پيوسته اتاق عمل شهركرد

27

تكنولوژي اتاق عمل ENT، فك صورت، دهان، دندان و مراقبتهاي آن

2

-

-

پيوسته اتاق عمل شهركرد

28

تكنولوژي اتاق عمل ارتوپدي و مراقبتهاي آن

2

-

-

پيوسته اتاق عمل شهركرد

29

تكنولوژي اتاق عمل اعصاب و مراقبتهاي آن

2

-

-

پيوسته اتاق عمل شهركرد

30

تكنولوژي اتاق عمل ترميمي و پلاستيك پوست و سوختگي و مراقبتهاي آن

2

-

-

پيوسته اتاق عمل شهركرد

31

تكنولوژي اتاق عمل چشم و مراقبتهاي آن

1

-

-

پيوسته اتاق عمل شهركرد

32

تكنولوژي اتاق عمل زنان و اورولوژي (ادراري و تناسلي) و مراقبتهاي آن

2

-

-

پيوسته اتاق عمل شهركرد

33

تكنولوژي اتاق عمل قلب و عروق و توراكس و مراقبتهاي آن

3

-

-

پيوسته اتاق عمل شهركرد

34

تكنولوژي اتاق عمل گوارش و غدد و مراقبتهاي آن

3

-

-

پيوسته اتاق عمل شهركرد

35

تكنولوژي جراحي اورژانس و تروما و بحران و حوادث غيرمترقبه

1

-

-

پيوسته اتاق عمل شهركرد

36

روش تحقيق در اتاق عمل

5/1

5/0

-

پيوسته اتاق عمل شهركرد

37

روش‌هاي احياي قلبي ريوي و اصول مراقبتهاي ويژه

5/1

5/0

-

پيوسته اتاق عمل شهركرد

38

زبان تخصصي

2

-

-

پيوسته اتاق عمل شهركرد

39

فن آوري اطلاعات در اتاق عمل

5/0

5/0

-

پيوسته اتاق عمل شهركرد

40

فوريتهاي پزشكي

1

-

-

پيوسته اتاق عمل شهركرد

41

كارآموزي بخش استريل مركزي CSR

-

-

1

پيوسته اتاق عمل شهركرد

42

كارآموزي اصول و فنون عملكرد فرد سيار

-

-

2

پيوسته اتاق عمل شهركرد

43

كارآموزي اصول و فنون عملكرد فرد اسكراب

-

-

2

پيوسته اتاق عمل شهركرد

44

كارآموزي اصول مراقبت در اتاق بهبودي

-

-

2

پيوسته اتاق عمل شهركرد

45

كارآموزي تكنيك اتاق عمل 1

-

-

2

پيوسته اتاق عمل شهركرد

46

كارآموزي تكنيك اتاق عمل 2

-

-

2

پيوسته اتاق عمل شهركرد

47

كارآموزي در اتاق عمل اورژانس

-

-

1

پيوسته اتاق عمل شهركرد

48

كارآموزي در عرصه اتاق عمل ENT

-

-

1

پيوسته اتاق عمل شهركرد

49

كارآموزي در عرصه اتاق عمل چشم

-

-

1

پيوسته اتاق عمل شهركرد

50

كارآموزي در عرصه اتاق عمل ارتوپدي

-

-

2

پيوسته اتاق عمل شهركرد

51

كارآموزي در عرصه اتاق عمل اورولوژي

-

-

1

پيوسته اتاق عمل شهركرد

52

كارآموزي در عرصه اتاق عمل اطفال

-

-

1

پيوسته اتاق عمل شهركرد

53

كارآموزي در عرصه اتاق عمل اعصاب

-

-

2

پيوسته اتاق عمل شهركرد

54

كارآموزي در عرصه اتاق عمل قلب و عروق

-

-

1

پيوسته اتاق عمل شهركرد

55

كارآموزي در عرصه اتاق عمل توراكس

-

-

1

پيوسته اتاق عمل شهركرد

56

كارآموزي در عرصه اتاق عمل گوارش و غدد

-

-

2

پيوسته اتاق عمل شهركرد

57

كارآموزي در عرصه در يك حيطه جراحي انتخابي (تروما يا پيوند)

-

-

1

پيوسته اتاق عمل شهركرد

58

كارآموزي در عرصه اتاق عمل زنان

-

-

1

پيوسته اتاق عمل شهركرد

59

كارآموزي در عرصه اتاق عمل ترميم و جراحي پلاستيك

-

-

1

پيوسته اتاق عمل شهركرد

60

كارآموزي در عرصه اتاق عمل فك و صورت

-

-

1

پيوسته اتاق عمل شهركرد

61

كارآموزي رفتار در اتاق عمل

-

-

1

پيوسته اتاق عمل شهركرد

62

كارآموزي روش‌هاي احياء قلبي ريوي

-

-

1

پيوسته اتاق عمل شهركرد

63

كارآموزي مديريت در اتاق عمل

-

-

2

پيوسته اتاق عمل شهركرد

64

كارآموزي مهارتهاي باليني

-

-

2

پيوسته اتاق عمل شهركرد

65

مديريت در اتاق عمل

2

-

-

پيوسته اتاق عمل شهركرد

66

مقدمه اي بر تكنولوژي اتاق عمل

1

-

-

پيوسته اتاق عمل شهركرد

67

اخلاق حرفه اي در اتاق عمل

1

-

-

ناپيوسته اتاق عمل شهركرد

68

آشنايي با وسايل و تجهيزات اختصاصي اتاق عمل و روشهاي نوين اسپتيك

2

-

-

ناپيوسته اتاق عمل شهركرد

69

اصول پيشرفته مراقبت در اتاق بهبودي

2

-

-

ناپيوسته اتاق عمل شهركرد

70

تكنولوژي جراحي در جراحيهاي اطفال

1

-

-

ناپيوسته اتاق عمل شهركرد

71

تكنولوژي جراحي در جراحي‌هاي ENT، فك صورت، چشم

2

-

-

ناپيوسته اتاق عمل شهركرد

72

تكنولوژي جراحي در جراحي‌هاي اعصاب و ارتوپدي

3

-

-

ناپيوسته اتاق عمل شهركرد

73

تكنولوژي جراحي در جراحي‌هاي پوست و سوختگي و پيوند

1

-

-

ناپيوسته اتاق عمل شهركرد

74

تكنولوژي جراحي در جراحي‌هاي زنان و اورولوژي

2

-

-

ناپيوسته اتاق عمل شهركرد

75

تكنولوژي جراحي در جراحيهاي قلب و عروق و تنفس

2

-

-

ناپيوسته اتاق عمل شهركرد

76

تكنولوژي جراحي در جراحيهاي گوارش و غدد

3

-

-

ناپيوسته اتاق عمل شهركرد

77

روش تحقيق در اتاق عمل

1

-

-

ناپيوسته اتاق عمل شهركرد

78

زبان تخصصي

2

-

-

ناپيوسته اتاق عمل شهركرد

79

فن آوري اطلاعات در اتاق عمل

5/0

5/0

-

ناپيوسته اتاق عمل شهركرد

80

فوريتها

1

-

-

ناپيوسته اتاق عمل شهركرد

81

كاراموزي اتاق عمل اختصاصي

-

-

3

ناپيوسته اتاق عمل شهركرد

82

كاراموزي اتاق عمل اورژانس

-

-

2

ناپيوسته اتاق عمل شهركرد

83

كارآموزي پيشرفته اصول و مراقبت در اتاق بهبودي

-

-

2

ناپيوسته اتاق عمل شهركرد

84

كارآموزي در عرصه ENT

-

-

1

ناپيوسته اتاق عمل شهركرد

85

كارآموزي در عرصه چشم

-

-

1

ناپيوسته اتاق عمل شهركرد

86

كارآموزي در عرصه ارتوپدي

-

-

1

ناپيوسته اتاق عمل شهركرد

87

كارآموزي در عرصه ارولوژي

-

-

1

ناپيوسته اتاق عمل شهركرد

88

كارآموزي در عرصه اطفال

-

-

1

ناپيوسته اتاق عمل شهركرد

89

كارآموزي در عرصه اعصاب

-

-

1

ناپيوسته اتاق عمل شهركرد

90

كارآموزي در عرصه قلب و عروق

-

-

1

ناپيوسته اتاق عمل شهركرد

91

كارآموزي در عرصه توراكس

-

-

1

ناپيوسته اتاق عمل شهركرد

92

كارآموزي در عرصه جراحي گوارش و غدد

-

-

1

ناپيوسته اتاق عمل شهركرد

93

كارآموزي در عرصه زنان

-

-

1

ناپيوسته اتاق عمل شهركرد

94

كارآموزي در عرصه سوختگي و ترميمي

-

-

1

ناپيوسته اتاق عمل شهركرد

95

كارآموزي در عرصه فك و صورت

-

-

1

ناپيوسته اتاق عمل شهركرد

96

كارآموزي مديريت در اتاق عمل

-

-

1

ناپيوسته اتاق عمل شهركرد

97

مديريت در اتاق عمل

2

-

-

ناپيوسته اتاق عمل شهركرد

98

مقدمه اي بر تكنولوژي جراحي

1

-

-

ناپيوسته اتاق عمل شهركرد

  
تاریخ به روز رسانی: 1397/07/28
تعداد بازدید: 2976
آدرس : شهركرد -رحمتيه -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - دانشكده پرستاري و مامايي 
دورنگار : 33346714   تلفن : 33335648 -038
-@skums.ac.ir

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal