دانشکده پرستاری مامایی
۱۳۹۹/۹/۱۲
كارشناسان حوزه پژوهشي

          كارشناس امور پژوهشي و مسئول دفتر معاونت پژوهشي:خانم افسانه شهراني كارشناس ارشد پرستاري داخلي-جراحي

شرح وظايف:

ü       هماهنگي و برگزاري جلسات معاونت پژوهشي دانشكده

ü       بررسي طرح هاي تحقيقاتي ثبت شده در سيستم پژوهشيار و انجام مكاتبات با مجري طرح جهت تكميل فرايند ثبت طرح

ü        هماهنگي و تنظيم دستور جلسات شوراي پژوهشي

ü       تنظيم  صورت جلسه طرح هاي داراي مصوب، پس از بررسي و تاييد شوراي پژوهشي دانشكده

ü       ارسال طرح هاي مصوب شوراي پژوهشي دانشكده  به معاونت پژوهشي دانشگاه   جهت بررسي علمي و هزينه اي

ü       ارسال طرح هاي پژوهشي مصوب به كميته اخلاق دانشگاه جهت اخذ تأييديه

ü       بررسي و پيگيري مقالات ناشي از طرح ها و كنترل تعهدات مجري بر اساس مفاد قرارداد

ü       شركت در كارگاه هاي آموزشي و جلسات مرتبط با سيستم پژوهشيار

ü       پيگيري به روز رساني وب سايت معاونت پژوهشي

ü       بررسي و تاييد  نهايي مستندات طرح هاي پژوهشي درمرحله تسويه حساب

ü       دريافت روزانه نامه ها از اتوماسيون

ü       تهيه پيش نويس نامه هاي ارجاعي از معاون پژوهشي

ü       پيگيري جواب نامه ها از واحدهاي تحت پوشش معاونت پژوهشي

ü       بررسي و پيگيري مشكلات و گزارش هاي ضروري دريافتي از سوي دانشجويان و انتقال آن به معاون پژوهشي

 

كارشناس تحصيلات تكميلي:خانم ميترا كهاني كارشناس مامايي

شرح وظايف:

ü       تشكيل جلسات شوراي تحصيلات تكميلي بر اساس دستور جلسه تعيين شده و ثبت تصميمات متخذه

ü       تنظيم و برنامه ريزي جلسه دفاع از عنوان دانشجويان كارشناسي ارشد  و ثبت نظرات داوران

ü       تنظيم و برنامه ريزي جلسه دفاع از  پروپوزال  دانشجويان كارشناسي ارشد  و ثبت نظرات داوران

ü       آشنا ساختن دانشجويان با آئين نامه ها و مقررات آموزشي و پيگيري اجراي آن

ü       انجام هماهنگي هاي لازم جهت ثبت عنوان پروپوزال دانشجويان مقطع تحصيلات تكميلي

ü       پيگيري گزارش هاي سه ماهه پيشرفت تحصيلي دانشجويان ارشد در رابطه با پايان نامه

ü       طرح موضوعات پيرامون امور پايان نامه و رساله در شوراي تحصيلات تكميلي

ü       هماهنگي براي برگزاري جلسات گزارش 3 ماهه دانشجويان ارشد

ü       رسيدگي و پيگيري امور اجرائي آموزش و پژوهش دانشجويان ارشد بر اساس مقررات و آئين نامه ها

ü        تكميل  و تائيد  فرمهاي داوران و نماينده هاي تحصيلات تكميلي براي پروپوزال هاي مقاطع ارشد

ü       بازبيني دستورالعمل هاي نگارش پروپوزال و پايان نا مه و فرآيندها و فرم هاي تحصيلات تكميلي با طرح در شوراي تحصيلات تكميلي

ü       نظارت بر حسن اجراي جلسه  پايان نامه و رساله دانشجويان و ثبت و پي گيري نظرات داوران در جلسه دفاع

ü       پي گيري  اصول و چهارچوب نگارشي پايان نامه 

ü       پي گيري اصلاحات اوليه پايان نامه  و ارجاع  اصلاحات نهايي به داور نهايي

ü       گزارش نمره پايان نامه به مدير كل آموزش

ü       اجراي فرايند تصفيه حساب و فارغ التحصيلي  دانشجويان ارشد

 

 

             ايميل: nm.postgraduate@gmail.com 

             شماره تماس مستقيم: 33335652-038

             شماره تماس داخلي:322

 
تاریخ به روز رسانی: 1399/06/19
تعداد بازدید: 280
آدرس : شهركرد -رحمتيه -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - دانشكده پرستاري و مامايي 
دورنگار : 33346714   تلفن : 33335648 -038
-@skums.ac.ir

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal