دانشکده پرستاری مامایی
۱۳۹۹/۸/۸
مدير گروه

نام و نام خانوادگي: نسرين اكبري

 مدرك تحصيليكارشناس ارشد پرستاري گرايش بهداشت جامعه

سمتعضو هيات علمي دانشكده پرستاري مامايي، مدير گروه پرستاري اطفال، روان پرستاري، بهداشت و فن و فوريت

دانشگاه محل تحصيل كارشناسيدانشگاه علوم پزشكي شيراز 1370

 

دانشگاه محل تحصيل كارشناسي ارشددانشگاه علوم پزشكي اصفهان 1380

 عنوان پايان نامه: عوامل موثر بر چاقي كودكان 12-6 سال شهر اصفهان

 تلفن : 4-3335653-038


تاريخچه گروه اصول و فنون پرستاري

گروه اصول و فنون پرستاري از سال 1365 آغاز به كار نمود و در حال حاضر اين گروه با تحت پوشش قرار دادن تقريبا نيمي از واحدهاي اصول و فنون گروه هاي كارشناسي پرستاري ، مامايي ، اتاق عمل ، هوشبري ،راديولوژي و مهارت هاي پزشكي ، داراي 6 عضو مي باشد كه شامل 2 نفر عضو هيأت علمي كارشناسي ارشد و 2 دانشجوي دكتري مأمور به تحصيل مي باشد.

 

فلسفه وجود گروه آموزشي پرستاري اصول و فنون

تربيت دانشجويان توانمند، خلاق و مسئوليت پذير از طريق برنامه ريزي، برگزاري كلاس هاي تئوري و عملي و اجراي كارآموزي هاي باليني اصول و فنون در ترم هاي مختلف تحصيلي به منظور تامين نيروي انساني متخصص در امر مراقبت، حمايت و آموزش مددجويان در راستاي ارتقاء كيفيت مراقبت مددجويان و ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه و پيشگيري از ناتواني ها. همچنين توليد دانش مرتبط با اصول و فنون پرستاري از طريق پژوهش در راستاي ارائه خدمات به مددجويان

 

رسالت آموزشي و اهداف گروه 
-
تعليم و تربيت دانش آموختگان پرستاري توانمند و متعهد با آموزش و ارتقاي سطح دانش، قابليت هاي مهارتي و نگرش آنان در زمينه شناخت و اداره مددجويان
-
پرورش مهارتهاي حرفه اي پرستاري
-
آموزش صحيح و دقيق نحوه ارائه مهارت هاي باليني به دانشجويان در سطوح مختلف پيشگيري، مراقبت و درمان، توانبخشي

 

اهداف آموزشي:
1-
ايجاد توانايي نظري و عملي در دانشجويان پرستاري، مامايي و اتاق عمل گروه ها در زمينه مهارت هاي باليني پرستاري
2- بازنگري مداوم اهداف، برنامه و محتواي آموزشي دانشجويان با توجه به نيازهاي جامعه، فراگيران و ديدگاه هاي متخصصين متناسب با شرايط و امكانات جامعه و ارائه بازخورد به برنامه ريزان آموزشي كشور
3- ارزيابي مداوم ميزان پيشرفت فراگيران در رسيدن به اهداف آموزشي گروه از طريق روش هاي نوين ارزشيابي
4-  برقراري ارتباط و ايجاد تعاملات بين رشته اي و انتقال مهارت هاي پيشرفته و تخصصي و بهبود آموزش فراگيران

 

رسالت و اهداف پژوهشي گروه پرستاري :
پرورش دانش آموختگان پرستاري و گروه ها در جهت كسب شايستگي هاي تحقيق، توليد علم، تقويت و توسعه بدنه دانش پرستاري از طريق بررسي مشكلات موجود با توجه به نيازها و مسائل مددجويان و به اجرا در آوردن طرح هاي تحقيقاتي كاربردي و كاربرد نتايج تحقيقات در حيطه هاي باليني در جهت ارتقاي كيفيت پرستاري باليني وانجام مراقبت از مددجويان

 

اهداف:
1- ارزيابي نيازهاي آموزشي دانشجويان در سطوح مختلف تحصيلي در زمينه پژوهش

2- تدارك طرح هاي تحقيقاتي در جهت ارتقاي روش هاي تدريس، ارزشيابي با هدف ارتقاي كيفيت خدمات آموزشي
رسالت و اهداف گروه پرستاري در عرصه خدمات تخصصي و باليني
آموزش صحيح و دقيق نحوه ارائه مهارت هاي باليني به دانشجويان در سطوح مختلف پيشگيري، مراقبت و درمان و توانبخشي

 

اهداف:
1- شناسايي موانع كسب مهارت هاي باليني در آموزش باليني و برنامه ريزي براي حل آن ها
2- حضور فعال اعضاي هيئت علمي گروه در عرصه بالين و آموزش صحيح و دقيق مهارت هاي باليني به دانشجويان در مركز مهارت هاي باليني و بخش هاي باليني
3- فراهم نمودن بستري مناسب براي يادگيري مهارت هاي باليني به شكل صحيح و تربيت نيروهاي توانمند و با انگيزه
4- برگزاري دوره هاي كوتاه مدت حرفه اي در راستاي تربيت پرستاران متخصص و ارتقاء كيفيت خدمات باليني و تخصصي و مشاوره اي
5- تعامل موثر اعضاي هيئت علمي گروه با مراكز درماني در جهت شناخت نيازها، تجزيه و تحليل مشكلات باليني بخش هاي بيمارستاني و كارشناسي نمودن آن ها و ارائه راهكارهاي موثر

6- حضور فعال اعضاي هيئت علمي گروه در عرصه بالين و گذراندن دوره هاي مشاهده گري در بيمارستان هاي مختلف و مراكز آموزشي پيشرفته دنيا در جهت كمك به كارآمدي سيستم خدمات باليني 

تاریخ به روز رسانی: 1398/07/29
تعداد بازدید: 2989
آدرس : شهركرد -رحمتيه -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - دانشكده پرستاري و مامايي 
دورنگار : 33346714   تلفن : 33335648 -038
-@skums.ac.ir

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-