دانشکده پرستاری مامایی
۱۳۹۹/۸/۸
ليست پايان نامه هاي دفاع شده سال 1397

عناوين پايان نامه ها سال 98-97


رديف

شماره

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع پايان نامه

عنوان

كليد واژه

چكيده

1

13971

زهرا قاسمي

4/2/97

بررسي تأثير ماساژ دست و پا  بر سطح اضطراب و علائم حياتي بيماران مبتلا به سندرم كرونري حاد

سندرم كرونري حاد، ماساژ سطحي دست و پا ، اضطراب، علائم حياتي

R

2

13972

ايمان رييس زاده

4/4/97

بررسي تاثير برنامه خودمراقبتي مبتني بر الگوي اورم بر ميزان خستگي و كيفيت زندگي افراد مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريه

مدل خود‌مراقبتي اورم، خستگي، كيفيت زندگي، بيماري مزمن انسدادي ريه

R

3

13973

رضا سعيدي

26/4/97

مقايسه تاثير چاي وارنگ بو و چاي بابونه بر شدت درد، اضطراب و رضايت از مديريت درد در بيماران تحت جراحي ارتوپدي اندام تحتاني در بخش هاي ارتوپدي مركز آموزشي درماني آيت ا... كاشاني شهركرد

درد، اضطراب، رضايت از مديريت درد، وارنگ¬بو، بابونه

R

4

13974

منيژه ترابي

20/6/97

بررسي تاثير برنامه ي خود مراقبتي،مبتني بر الگوي توانمندسازي خانواده محور بركيفيت زندگي و فعاليتهاي روزمره ي زندگي بيماران داراي ضربان ساز دائمي قلب

خود مراقبتي، الگوي توانمندسازي خانواده‌محور، كيفيت زندگي، فعاليت‌هاي روزمره زندگي، بيماران داراي ضربان‌ساز دائم

R

5

13975

فاطمه تاجگردون

4/7/97

مقايسه تاثير رايحه درماني با اسانس بهارنارنج و موسيقي درماني بر اضطراب و برخي علايم حياتي افراد كانديداي آنژيوگرافي غير اورژانسي عروق كرونر

اضطراب، موسيقي‌درماني، رايحه‌درماني با اسانس بهارنارنج، آنژيوگرافي عروق كرونر

R

6

13976

مريم محرابي

10/7/97

بررسي تأثير توانمندسازي روان‌شناختي بر استرس شغلي، تعهد حرفه‌اي و خودكارآمدي پرستاران شاغل در بخش اورژانس

توانمندسازي روان‌شناختي، استرس شغلي، تعهد حرفه¬اي، خودكارآمدي، پرستار بخش اورژانس

R

7

13977

زهرا عباسي

10/7/97

بررسي تأثير مدل مراقبتي خانواده محور بر سطح سواد سلامت وكيفيت خواب بيماران بعد از عمل جراحي باي پس عروق كرونر

مدل مراقبتي خانواده محور، سواد سلامت، كيفيت خواب، جراحي باي‌پس عروق كرونر

R

8

13978

ليلا ابراهيمي

11/7/97

بررسي تاثير مداخله خانواده محور به روش پيام كوتاه بر اميد به زندگي، كيفيت زندگي و خودكارآمدي بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد

انفاركتوس حاد ميوكارد، سرويس پيام كوتاه، اميد به زندگي، كيفيت زندگي، خودكارآمدي

R

9

13979

افسانه فاضل

11/7/97

مقايسه تاثير اطلاع رساني با تلفن همراه و برد الكترونيكي بر اضطراب ،استرس و مهارت هاي مقابله اي خانواده هاي بيماران تحت عمل جراحي پيوند عروق كرونر

اطلاع‌رساني، تلفن همراه، بردالكتريك، اضطراب، استرس، مهارت¬هاي مقابله¬اي، خانواده، جراحي پيوند عروق كرونر

R

10

139710

كبري ظاهري

18/7/97

بررسي ميزان اثربخشي برنامه شادماني فوردايس بر كيفيت خواب، سلامت معنوي و درد افراد مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس

برنامه شادماني فوردايس، سلامت معنوي، كيفيت خواب، درد، مولتيپل اسكلروزيس

R

11

139711

مرضيه وزيري

18/7/97

مقايسه تأثير ژل كندر و پانسمان هيدروكلوئيد در ترميم زخم فشاري 2و3 در بيماران بستري بيمارستان شهيد فقيهي شيراز

زخم بستر، كندر، ژل، پانسمان هيدروكلوئيد

R

12

139712

معصومه قايد اميني

30/10/97

بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و سبك‌ تصميم‌گيري با صلاحيت پرستاران در پاسخ به بلايا و ارائه‌ي راهكار مناسب مبتني بر نتايج

هوش هيجاني، سبك‌ تصميم‌گيري، صلاحيت پرستاري در بلايا، پرستار، بلاء

R

13

139713

مجتبي اسماعيليان

30/10/97

بررسي تأثير مراقبت پرستاري مبتني بر الگوي سازگاري روي بر كيفيت زندگي و خستگي بيماران تحت جراحي پيوند عروق كرونر قلب

مدل سازگاري روي، خستگي، كيفيت زندگي، جراحي پيوند عروق كرونر

R

14

139714

سارا حدادزاده

11/6/97

بررسي تأثير پيامهاي صوتي مبتني بر روانشناسي مثبتنگر بر متغيرهاي رواني بيماران مبتلا به سندرم كرونري حاد

اضطراب، افسردگي، اميد، عاطفه مثبت، خوشبيني، روانشناسي مثبتنگر، سندرم حاد

كرونري

R

تاریخ به روز رسانی: 1399/03/21
تعداد بازدید: 154
آدرس : شهركرد -رحمتيه -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - دانشكده پرستاري و مامايي 
دورنگار : 33346714   تلفن : 33335648 -038
-@skums.ac.ir

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-