دانشکده پرستاری مامایی
۱۳۹۹/۸/۹
ليست پايان نامه ها ي دفاع شده سال 1396

عناوين پايان نامه ها سال 97-96

شماره

 

نام و نام

خانوادگي

استاد راهنما

اساتيد مشاور

عنوان

تاريخ دفاع پايان نامه

جهت مشاهده چكيده پايان نامه كليك نماييد.

1

حجت الله ميرزاخاني

دكتر هايده حيدري

 

دكتر علي حسن پورفاطمه دريس

مقايسه تاثر دهانشويه ارتودنتال و كلرهگزيدين بر بهداشت دهان بيماران اينتوبه بستري در بخش هاي مراقبت هاي ويژه

 

 

96/3/3

 

چكيده

2

مريم احمدي

آقاي دكتر حسن پور

آقاي دكتر سليمان خيري-دكتر صولتي

تاثير  برنامه  خود مراقبتي مبتني برنيازبر كيفيت زندگي و اميد به زندگي در مبتلايان به HIV در استان اصفهان

 

96/3/30

 

چكيده

 

3

رحمت اله كرديزدي

دكتر رضا مسعودي

دكتر شهرام اعتمادي فر –دكتر مسعود لطفي زاده –دكتر سليمان خيري

تاثير برنامه توانمند سازي بر مبناي الگوي فرانظريه اي بر سواد سلامت بيماران همودياليزي

 

96/6/21

 

 

چكيده

 

 

4

مريم  حيدري

آقاي دكترشهرام اعتمادي فر

آقاي دكتر رضا مسعودي –دكتر سليمان خيري

بررسي تاثير مراقبت خانواده محور بربارمراقبتي،استرس، اضطراب،افسردگي مراقبين خانوادگي بيماران مبتلا به صرع

 

96/6/27

 

چكيده

 

5

 

 

 

فريبا كبيري

 

 

 

آقاي دكتر حسن پور

 فاطمه دريس –دكترمحمود رفيعيان

مقايسه تاثير رايحه درماني و ماساژ بر درد، خستگي و خشكي  صبحگاهي بيماران استئوآرتريت زانو

 

96/7/4

 

چكيده

 

6

طوبي حسني

دكتر حسن پور

دكتر اعتمادي فر- فاطمه دريس- دكتر كياوش فكري –ابراهيم بني طالبي

تاثير ورزش هوازي در اب بر كيفيت زندگي و پارامترهاي خوني بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور

 

96/7/5

 

چكيده

 

7

اسماعيل شفيعي

آقاي دكتر اعتمادي فر

آقاي دكتر مسعودي-دكتر علي احمدي

بررسي ميزان اثر بخشي برنامه ترخيص طراحي شده بر خودكارآمدي،اضطراب، و طول مدت بستري بيماران  تعويض دريچه قلب

 

 

96/7/11

 

چكيده

 

8

فاطمه قاسمي

دكتر رضا مسعوي

دكتر علي احمدي-دكتر اعتمادي فر

بررسي تاثير الگوي توانمند سازي خانواده محور بر سواد سلامت و خودكارآمدي افراد مبتلا به ديابت تيپ2

 

 

 

96/7/25

 

چكيده

 

9

محمد اسماعيل بيگي

دكتر شهرام  اعتمادي فر

دكتر مسعودي- دكتر سدهي

بررسي تاثير بكارگيري شبيه سازي باليني بر ميزان استرس ،اضطراب وعلائم هموديناميك بيماران كانديد انژيو گرافي

 

96/7/29

 

چكيده

 

10

فاطمه سيفي

دكتر فاطمه علي اكبري

 

 

دكتر فرشته آيين-  فاطمه دريس

بررسي تاثير مداخله ي تنفسي بر اضطراب و شاخص هاي فيزيولوژيك بيماران همودياليزي

 

96/9/21

 

چكيده

 

11

رضا محمدي

دكتر رضا مسعودي

دكتر اعتمادي فر- دكتر علي احمدي

بررسي تأثير برنامه توانمند سازي مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي بر فعاليت معمول روزانه، خودكارآمدي و خشنودي درك شده مبتلايان به سندرم حاد كرونري

 

 

96/11/2

 

چكيده

 

12

بتول عليدوست

دكتر مهري دوستي

خانم كبري نوريان- دكتر زهرا طيبي

تبيين چالش هاي ملاقات بيمار و راهكار هاي غلبه بر آن در بخش مراقبت هاي ويژه

 

 

96/11/8

 

چكيده 

13

زهرا احمدي

دكتر شهلا ابوالحسني

آقاي هاشمي نيا-دكتر سليمان خيري

مقايسه تأثير برنامه چندرسانه اي و كتابچه آموزشي بر خودكارآمدي وعزت نفس افراد مبتلا به سندرم كرونري حاد

 

96/11/11

 

چكيده

 

14

فرنگيس حيدري

دكتر مهري دوستي

خانم نوريان

تبيين تجارب خانواده ي افراد داراي تغذيه ي لوله اي  آنترال در منزل

 

96/11/11

 

چكيده

 

تاریخ به روز رسانی: 1399/03/21
تعداد بازدید: 136
آدرس : شهركرد -رحمتيه -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - دانشكده پرستاري و مامايي 
دورنگار : 33346714   تلفن : 33335648 -038
-@skums.ac.ir

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-