دانشکده پرستاری مامایی
۱۳۹۹/۸/۱۱
عناوین تصویب شده پایان نامه ها
عناوین تصویب شده پایان نامه ها

ردیف

نام و نام خانوادگی

گرایش و سال ورود

عنوان

استاد راهنما

اساتید مشاور

تاریخ دفاع عنوان

1

زهرا شهباز

داخلی جراحی 96

تأثیر یک مداخله پرستاری مبتنی بر مدرسه بر میزان انگ وابسته به دیابت نوع یک

خانم دکتر دوستی

خانم کبری نوریان

دکتر هادی رئیسی

97/04/30

2

پریسا فتحی زاده

داخلی جراحی 96

مقایسه تأثیر پیگیری تلفنی و پیگیری پیامکی برنامه توانمندسازی بر کیفیت زندگی و خستگی افراد مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه

خانم دکتر هایده حیدری

دکتر مرتضی سدهی

دکتر رضا مسعودی

دکتر فریدون خواجعلی

97/08/1

3

فرزانه ادریسی

داخلی جراحی 96

بررسی تأثیر برنامه خودمدیریتی بر سواد سلامت، حمایت اجتماعی درک شده و وضعیت سلامت اجتماعی مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به سکته مغزی

آقای دکتر شهرام اعتمادی فر

آقای دکتر رضا مسعودی

سرکار خانم ناهید جیواد

دکترمرتضی سدهی

97/08/15

4

سمیه مختاری

داخلی جراحی 96

مقایسه تأثیر برنامه آموزش مجازی آنلاین با برنامه آموزش بالینی بر مهارت­های ارتباطی دانشجویان پرستاری

خانم دکتر فرشته آیین

آقای دکتر رضا مسعودی

دکتر محمد حیدری

97/08/22

5

سمیه عسگری

داخلی -جراحی96

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ی ایرانی انگ اجتماعی وابسته به دیابت

دکتر دوستی

خانم نوریان

دکتر نعمتی

97/11/30

6

فرغ سیاه‌پوش

داخلی -جراحی96

اثر بخشی مداخلات آموزشی مبتنی بر الگوی روی بر سطح سازکاری درک از خود ،ارتقا وجدان کاری و کیفیت کار در مراقبین افراد مبتلا به عقب افتادگی ذهنی بستری در مرکز توانبخشی شهید مدنی زرین شهر اصفهان

دکتر حسن پور

دکتر صالحی

97/12/7

7

مهری شریفی

کودکان97

بررسی مقایسه­ای آموزش چهره به چهره و نرم افزار نونهال در مادران بر وزن گیری و تعامل مادر و نوزاد در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان شهرکرد در سال 98

خانم دکتر حیدری

سرکار خانم فاطمه دریس

سرکار خانم رویا چوپانی

98/02/24

8

طاهره پیرانی

مراقبت های ویژه97

تأثیر اجرای برنامه توانمندسازی بر صلاحیت تخصصی پرستاران در پاسخ به بلایا در بیمارستان‌های اردل و ناغان

خانم دکتر فاطمه علی اکبری

دکتر محمد حیدری

98/03/21

9

فاطمه منصوری

داخلی جراحی 97

تاثیر اجرای برنامه مداخله­ای مبتنی بر رهبری اخلاقی بر پریشانی اخلاقی، عدالت سازمانی درک شده و شایستگی بالینی پرستاران بیمارستان­های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

جناب آقای دکتر رضا مسعودی

جناب آقای دکتر اعتمادی فر

98/07/30

10

مریم قاسمپور

کودکان97

مقایسه تأثیر دو روش آموزش مجازی و کارگاهی مبتنی بر شبیه سازی پرستاری اورژانسهای اطفال بر قضاوت بالینی کارورزان پرستاری

خانم دکتر فرشته آیین

آقای دکتر شهرام اعتمادی فر

خانم فاطمه دریس

98/08/14

11

بهاره صرامی

داخلی جراحی 97

تأثیر اجرای برنامه مبتنی بر مدل ارتباط درمانی پپلاو بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی بیماران مبتلا به سندرم نقص ایمنی اکتسابی مراجعه کننده به مرکز نواب صفوی شهرستان اصفهان

جناب آقای دکتر علی حسن پور

جناب آقای دکتر صالحی

98/08/27

12

پرویز ندیمی

داخلی جراحی 97

تاثیر اجرای برنامه بازتوانی قلبی مبتنی بر منزل بر خودکارآمدی و وضعیت سلامت اجتماعی بیماران دارای دفیبریلاتورقلبی قابل کاشت

جناب آقای دکتر محمد حیدری

اقای دکتر جعفر مقدسی

98/08/27

13

حجت‌الله امیری

مراقبت های ویژه 97

تاثیر توانمند سازی مبتنی بر سیستم پشتیبانی مراکز فراهم آوری عضو ایران(ایروس ) بر سطح دانش ، نگرش و عملکرد پرستاران بخشهای مراقبت ویژه و اورژانس در شناسایی موارد بالقوه اهدا کننده عضو

آقای دکتر شهریار صالحی

اقای دکتر جعفر مقدسی

98/09/12

14

متین سلطانی

داخلی جراحی 97

تاثیر مداخله اخلاقی مبتنی بر تئوری رشد اخلاقی کلبرگ بر استدلال اخلاقی و تصمیم گیری بالینی دانشجویان کارورز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

جناب آقای دکتر اعتمادی فر

جناب آقای دکتر مسعودی

98/09/4

15

نسیم حیدری

داخلی جراحی 97

توانمندسازی خانواده محور در مدیریت موکوزیت بر کیفیت زندگی والدین و کودکان مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد1398

جناب آقای دکترمقدسی

جناب آقای دکتر اعتمادی فر

98/09/4

16

علی نجفی

داخلی جراحی 97

تاثیر اجرای برنامه مراقبت معنوی براساس الگوی جان فیشر بر تصویر ذهنی از بدن، تاب آوری و امیدواری بیماران دارای سوختگی درجه 2 بستری در بیمارستان مطهری تهران در سال 1399

جناب آقای دکتر محمد حیدری

جناب آقای دکتر رضا مسعودی

98/10/3

17

شکوفه نادری

داخلی جراحی 97

تاثیر ارتباط درمانی مبتنی برمدل پپلاو بر کیفیت زندگی ، تصویر بدنی و درد بیماران سرطانی تحت رادیوتراپی مراجعه کننده به بیمارستان پارسیان شهرکرد

جناب آقای دکتر علی حسن پور

جناب آقای دکتر صالحی

99/09/2

18

مریم خلیلیان

مراقبت های ویژه 97

تأثیر مداخله معنوی بر مبنای مدل قلب سلیم بر استرس ذهنی، خودکارآمدی و تاب آوری پرستاران بخش ویژه بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

جناب آقای دکتر محمد حیدری

جناب آقای دکتر شهرام اعتمادی فر

99/02/2

19

فریده نصیری

کودکان97

مقایسه تاثیر آموزش والدین نخست زا در زمینه مشکلات شایع دوران شیرخوارگی به دو روش اموزش مبتنی بر شبکه مجازی و ترکیبی (چهره به چهره و بوکلت) بر اعتماد به نفس مادری و مشارکت پدر

خانم دکتر فرشته آیین

 

99/03/27

20

زهرا افشاری

مراقبت های ویژه 97

تاثیر حرکات اندام فوقانی مبتنی بر حرکت انگشتان دست در طول همودیالیز بر کیفایت دیالیز، سطح سرمی اوره و فشار خون در بیماران نارسایی مزمن کلیه تحت درمان با همودیالیز

جناب آقای دکترمقدسی

جناب آقای دکتر صالحی

99/05/4

21

زهرا سلطانی

مراقبت های ویژه 97

ارتقاء مهارت حل مسئله به روش الگوی حل مساله اجتماعی گلد فراید و سخنرانی بر قدرت تصمیم گیری بالینی پرستاران بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان های علوم پزشکی شهرکرد سال1399

آقای دکتر محمد حیدری

جناب آقای دکتر صالحی

99/05/18

22

محمدرضا کیانی

داخلی جراحی 97

تاثیر دهانشویه عصاره هیدرو الکلی جفت بلوط ایرانی بر پیشگیری و مدیریت موکوزیت دهانی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی و رادیو تراپی دربیمارستان پارسیان شهرکرد

جناب آقای دکترمقدسی

مشاوره آقای دکتر محمد رحیمی مدیسه

دکتر امیری

99/05/20

23

محمد ابراهیمی

مراقبت های ویژه 97

بررسی برنامه توانمندسازی خانواده محور بر خودکار آمدی، کیفیت زندگی و میزان فعالیت روزمره زندگی بیماران مبتلا به کووید-19

آقای دکتر محمد حیدری

سرکار خانم دکتر فاطمه علی اکبری

دکتر سید محسن حسینی

دکتر هادی رئیسی

99/05/27

24

ناهید قنبریان

مراقبت های ویژه 97

تاثیر برنامه خود مراقبتی با رویکرد مولتی مدیا ( چند رسانه ای) بر تبعیت از درمان و پیشگیری از موکوزیت دهانی بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی

جناب آقای دکترمقدسی

دکتر رضا مسعودی

98/10/10

25

شیما حیدری

کودکان

تاثیر برنامه حمایت مراقبتی مبتنی بر خودکارامدی بر استرس و مشارکت مادران نوزادان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان

دکتر هایده حیدری

دکتر مرتضی سدهی

98/08/27

 
تاریخ به روز رسانی: 1399/06/24
تعداد بازدید: 39
آدرس : شهركرد -رحمتيه -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - دانشكده پرستاري و مامايي 
دورنگار : 33346714   تلفن : 33335648 -038
-@skums.ac.ir

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-